banner12

بوسترهای ترمز

1بوسترهای ترمز Elite دربرگیرنده بازه وسیعی از انواع بوسترهای تک و دوبل در سایزهای مختلف و در کورس‌های عملکردی متفاوت است. انواع بوسترهای ترمز بر حسب توان ترمزی مورد نیاز، شرایط مونتاژ و نوع طراحی سیستم ترمز خودرو و مطابق با استانداردهای خودرو سازان معتبر اروپایی، از مجموعه متنوع محصولات Elite قابل انتخاب و در دسترس است.

بوستر تک یا سرویس، فشار هوای اعمال شده از پدال ترمز توسط راننده را به نیروی مکانیکی برای اعمال فرایند ترمز روی چرخ ها تبدیل می‌کند. بوسترهای تک Elite طیف گسترده ای از نیروها و کورس های مورد نیاز برای سیستم ترمز انواع خودروهای سنگین را در بر می‌گیرد.

بوستر دوبل از ترکیب دو عملگر بادی (بوستر تک) و مکانیکی (نیروی برگشت فنر قوی) تشکیل شده است. این بوستر ضمن دارا بودن قابلیت ترمز سرویس، عملکرد ترمز پارک و ترمز اضطراری خودرو را نیز بر عهده دارد. بوسترهای دوبل Elite ، بسته به نوع طراحی خودرو، شرایط مونتاژ و قدرت ترمزی مورد نیاز در سایزها و انواع متنوع عرضه شده است.