banner12

بوستر تک یا سرویس، فشار هوای اعمال شده از پدال ترمز توسط راننده را به نیروی مکانیکی برای اعمال فرایند ترمز روی چرخ ها تبدیل می‌کند. بوسترهای تک Elite طیف گسترده ای از نیروها و کورس های مورد نیاز برای سیستم ترمز انواع خودروهای سنگین را در بر می‌گیرد.