banner12

بوستر دوبل از ترکیب دو عملگر بادی (بوستر تک) و مکانیکی (نیروی برگشت فنر قوی) تشکیل شده است. این بوستر ضمن دارا بودن قابلیت ترمز سرویس، عملکرد ترمز پارک و ترمز اضطراری خودرو را نیز بر عهده دارد. بوسترهای دوبل Elite ، بسته به نوع طراحی خودرو، شرایط مونتاژ و قدرت ترمزی مورد نیاز در سایزها و انواع متنوع عرضه شده است.