banner12

سوپاپ چهار راهه حفاظتی، وظیفه توزیع باد را در مدارهای مستقل سیستم باد وسیله نقلیه، بر اساس اولویت عملکردی هر مدار به عهده دارد. همچنین در صورت بروز مشکل در هر یک از مدارهای باد، ضمن بستن مسیر آن مدار، از نشت و تخلیه باد مدارهای دیگر جلوگیری می‌کند. به طور معمول از خروجی‌های اول و دوم سوپاپ، برای تغذیه مدارهای ترمز جلو و عقب خودرو و از خروجی های دیگر برای تغذیه مدارهای باد قطعات جانبی استفاده می‌شود.

مجموعه کامل سوپاپ های حفاظتی Elite تولید شده از بهترین مواد اولیه و با مدرنترین تجهیزات تولیدی و کنترلی مطابق با استانداردهای معتبر اروپایی، کلیه نیازهای رانندگان محترم را برای استفاده در انواع خودروهای تجاری و ترابری برآورده نموده است.